Fabel och satir

Gullivers resor av Jonathan Swift

Jonathan Swift porträttJonathan Swift (1667–1745) var en enastående vass satiriker med siktet ofta inställt på den katolska kyrkan eller brittiska kulturen. I hans mest kända pamflett, Ett anspråkslöst förslag (A Modest Proposal) skriven 1729, framkastade han i ironiska ordalag idén att de fattigas barn skulle kunna användas som föda åt de rika under den svältsituation som uppstått i hans hemland Irland.

Satirisk var han också i sina romaner och huvudverket är Gullivers resor (Gulliver's Travels)1 som utgavs 1726 (på svenska 1744–45). Den är framlagd som en memoar eller reseskildring, fast fiktionaliserad och med Lemuel Gulliver som påstådd upphovsman. Användningen av en fiktiv författare kan ses som ett tilltag för att skänka autenticitet åt innehållet. Kanske var det också för att undandra sig uppmärksamhet för den satir som i boken riktades bland annat mot det egna landets politiker.

Gullivers resor är lika mycket satiriska kåserier med skiftande fabelaktiga skådeplatser som en sammanhållen roman. Den bör läsas som en allegori. Att observera är de noggranna utläggningar av alternativa styrelseskick i de påhittade världarnas styrelseskick, vilka både liknas med och kontrasteras mot den värld bokens läsare var hemmastadda i. När invånarna i en av de påhittade världarna framdriver konflikter över småsaker, vilka därtill tillspetsas i sin irrationalitet avspeglas med löjets sken dumheter som pågick i Swifts samtid. Många av de satiriska inslagen i 1700-talsverket har just hänsyftningar till författarens samtid och en del kommer oundvikligen gå dagens läsare obemärkta förbi.

Men allegorierna berör inte exklusivt politiska förhållanden. Att Swift var en författare med misantropiska attityder illustreras i den episod där Gulliver erfar en värld med hästliknande varelser, houyhnhnms, som är härskare över människoliknande varelser, yahooer. Dessa yahooer är allt annat än sympatiska och fyller honom med avsky. När Gulliver i ett senare skede återser riktiga människor kan han inte undvika att förväxla dem med yahooer och finner det bäst att undvika dem.

Gullivers resor är med dess originalitet ett verk som står på fast klassikergrund. Verket kan ändå i viss mån tillräknas föregångare som Thomas Mores Utopia liksom Francis Bacons Det nya Atlantis (New Atlantis) från 1500- respektive 1600-talet, vilka i likhet med Swift åberopade imaginära världar av besynnerligaste slag att ställa i kontrast med vår egen.

Ebok omslagOvan presenterade roman och text ingår i ...

50 klassiska romaner i världslitteraturen

Romanklassiker från dåtid till nutid. Lästips och litteraturhistorisk bildning i en bok.

Finns som ebok och ljudbok

Av Litteraturhistorien.se | Senast uppdaterad: 2023.08.10 Noter

1. Den egentliga engelska originaltiteln lyder Travels into Several Remote Nations of the World. In Four Parts. By Lemuel Gulliver, First a Surgeon, and then a Captain of Several Ships.