1700-tal

1700-talet är en tid då många vetenskapliga framsteg görs och därur har Upplysningen eller Upplysningstiden blivit begrepp som fått namnge denna epok. Vetenskapsmän som Isaac Newton och Galileo Galilei tillsammans med filosofer som John Locke och Voltaire bidrog till att nya idéer spreds inom bland annat naturvetenskap och politik.

Klassicismens litterära ideal är fortfarande närvarande under 1700-talet, men andra inslag gör sig gällande och dramat övergår alltmer att skrivas på prosa i stället för vers. Även romanen undergår förändring. Den sviker till viss del den klassiska traditionen och får en mer folklig prägel genom att införa persongallerier från vardagslivet.

Den moderna romanen

Förromantik

Den strömning som gick under namnet romantiken inleddes först kring sekelskiftet, men föregicks på senare delen av 1700-talet av det som fått namnet förromantik. Hit hörde främst engelska, tyska och franska diktare och författare. Diktare som Robert Burns, William Blake, Johann Wolfgang von Goethe och Friedrich Schiller ihop med den franska författaren Jean-Jacques Rousseau tillhör de främsta representanterna.

Upplysning och lidande – Voltaire och Rousseau

Blake – visionär målare och diktare

Goethe – tysk nationalskald

Sverige

Carl Michael Bellman

Carl Michael Bellman är den kanske mest kända av de svenska diktarna under 1700-talet. Bellman var också trubadur som framförde sina dikter som visor.

Frågor

Frågor som testar dina kunskaper på denna tidsperiod:

1700-talets litteraturhistoria - vem skrev verket?

1700-talets litteraturhistoria - vad skrev författaren?

Nästa del ur Litteraturhistorien: 1800-tal