1700-tal

1700-talet är en tid då många vetenskapliga framsteg görs och därur har Upplysningen eller Upplysningstiden blivit begrepp som fått vara med och namnge denna epok. Vetenskapsmän som Isaac Newton och Galileo Galilei tillsammans med filosofer som John Locke och Voltaire bidrog till att nya idéer spreds inom bland annat naturkunskap och politik.

Klassicismens litterära ideal är alltjämt närvarande under 1700-talet, men samtidigt uppträder nya inslag och dramat övergår alltmer att skrivas på prosa i stället för vers. Även romanen undergår förändring. Den sviker till viss del den klassiska traditionen och får en mer folklig prägel genom att införa persongallerier från vardagen.

Den moderna romanen

Förromantik

Den strömning som gick under namnet romantiken skulle inledas kring sekelskiftet, men föregicks på senare delen av 1700-talet av det som fått namnet förromantik. Hit hörde främst engelska, tyska och franska diktare och författare. Diktare som Robert Burns, William Blake, Johann Wolfgang von Goethe och Friedrich Schiller ihop med den franska författaren Jean-Jacques Rousseau tillhör de främsta representanterna.

Upplysning och lidande – Voltaire och Rousseau

Blake - visionär målare och diktare

Goethe - tysk nationalskald

Nästa del ur litteraturhistorien: 1800-tal