Om sidan

Litteraturhistorien.se är ett pågående projekt med målet att presentera en övergripande och relativt lättillgänglig genomgång av världslitteraturens historia. Innehållet är kronologiskt strukturerat från antiken till och med 1900-talet.

Om intresse finns att använda textmaterial från Litteraturhistorien.se i utbildningssyfte är det fritt fram att kopiera så länge källa redovisas.

Eftersom sidan är under uppbyggnad saknas en del som borde ingå i en litteraturhistorisk översikt. Det gäller inte minst 1900-talet samt svensk litteratur som är under färdigställande. Då och då fylls några dessa tomrum, eller lakuner för att tala med litteraturvetenskaplig terminologi.

Materialet på sidan och upphovsrätt

Varifrån kommer all fakta som presenteras på sidan? Mestadels kommer uppgifter från primärkällor, det vill säga litteraturhistoriska verk såsom romaner, pjäser och dikter (ibland ligger översättningar från originalspråken till grund). Då sekundär- eller tertiärkällor använts redovisas det i notapparaten (längst ned under artikeltext).

Innehållet på Litteraturhistorien.se är skyddat av upphovsrätten. Du är dock fri att använda materialet enligt bruklig praxis (dvs. källa ska anges då innehåll från sidan används och återpublicering sker med restriktioner och ska vara citerat).

Källhänvisning

Om du använder sidan för till exempel skolarbete och behöver ange källhänvisning gäller följande:

Litteraturhistorien.se, https://litteraturhistorien.se (hämtad xxxx-xx-xx). [eller alternativ undersida]

(Det är alltså när informationen hämtats från internet och inte när artikeln är skriven eller senast uppdaterad som primärt gäller vid källhänvisning till webbsidor. Mer information om hur du skriver korrekta referenser.)

Upphovsman

Artiklarna på sidan är skrivna av Oskar Enmark. Som bakgrund kan nämnas fil. kand. i litteraturvetenskap tillsammans med andra humanistiska ämnen. Den mesta kunskapsinhämtningen och kontakt med skönlitteratur har dock utspelats i en fåtölj, en soffa eller varhelst det går att öppna en bok. Tidigare erfarenheter som skribent finns från diverse uppdrag. Litteraturhistorien.se är dock inte gjord på uppdrag utan snarare "con amore".

Stöd projektet

Litteraturhistorien.se är reklamfri och har därför inga inkomstkällor av det slaget. Om du vill stödja projektet ekonomiskt finns en bok att köpa (tillgänglig som ebok och ljudbok).