Om sidan

Litteraturhistorien.se är ett alltjämt pågående projekt – som påbörjades sensommaren 2013 – där målet att presentera en övergripande bild av litteraturens historia. Innehållet är kronologiskt strukturerat från antiken till 1900-talet (av tekniska skäl är inte sidomenyn synlig om du ser sidan i en mobil, men allt innehåll är fortfarande tillgängligt). För att förhindra att text kopieras utan tillstånd är högerklick samt markering av text inte möjligt. Om intresse finns att använda texter i utbildningssyfte kontakta sidansvarig.

Eftersom sidan är under uppbyggnad saknas en del som borde ingå i en litteraturhistorisk översikt. För tillfället är 1900-talet under färdigställande och ännu är inget nämnt om svensk litteraturhistoria. Med tiden ska dessa tomrum fyllas.

Angående materialet på sidan och upphovsrätt

Var kommer den fakta som presenteras på sidan ifrån? Mestadels kommer den från primärkällor, det vill säga litteraturhistoriska verk (ibland ligger översättningar från originalspråken till grund). Då sekundärkällor använts redovisas det i notapparaten, se längst ned efter artikel.

Innehållet på Litteraturhistorien.se är skyddat av upphovsrätten. Du är dock fri att använda materialet enligt bruklig praxis (dvs. källa ska anges då innehåll från sidan används).

Källhänvisning

Om du använder sidan för till exempel skolarbete och behöver ange källhänvisning gäller följande:

Litteraturhistorien.se, http://litteraturhistorien.se (hämtad xxxx-xx-xx). [eller alternativ undersida]

(Det är alltså när informationen hämtats från Internet och inte när artikeln är skriven eller senast uppdaterad som gäller vid källhänvisning till webbsidor. Mer information om hur du skriver korrekta referenser.)

Upphovsman

Artiklarna på sidan är skrivna av Oskar Mark. Som bakgrund kan nämnas fil. kand. i litteraturvetenskap tillsammans med andra humanistiska ämnen. Den mesta kunskapsinhämtning och kontakt med skönlitteratur har dock utspelats in en fåtölj, en soffa eller varhelst det går att öppna en bok. Tidigare erfarenhet som skribent finns från diverse uppdrag. Litteraturhistorien.se är inte gjort på uppdrag utan snarare "con amore".