Medeltiden

I äldre historieskrivning brukar medeltiden beskrivas som den mörka tidsålder där kulturen på bred front försvagats. Denna syn har dock reviderats och medeltiden förknippas inte längre med en tid av kulturell nedgång. Inom litteraturens område var det bland annat vid denna tid som rimmet upptäcktes.

Tidsperiodiskt brukar medeltiden antas börja kring år 500 – ett viktigt årtal som ofta får utgöra brottet mellan senantiken och medeltid är 476 då Konstantinopel blir nytt centrum i det Östromerska riket i ett skede då övriga Romarriket erövras av andra folkslag.

Kyrkans makt växer och den kommer under många århundraden framåt ha stort inflytande över människorna. Den har också inflytande över filosofins område då några av de viktigaste tänkarna under medeltiden är teologer såsom Thomas av Aquino (1225-1274) och Bonaventura (1217-1274).

En viktig grund i den medeltida kulturen är att de antika texterna bevaras – av frankerna, som behöll latinet som skriftspråk, och ofta tack vare lärda i den arabiska världen – och på så sätt behåller sitt inflytande på bland annat litteratur och filosofi.

Medeltida diktepos

Dante och Den gudomliga komedin

Fornnordisk litteratur

I Norden börjar medeltiden senare, först kring 1100-talet, då den föregåtts av det som kallas vikingatiden. Mest uppmärksammat i den tidiga nordiska litteraturhistorien är de sagor och dikter som huvudsakligen tillkom på Island.

Den isländska ättesagan

Senmedeltiden

Papperet som lär ha upptäcks omkring 100-talet i Kina, kom någon gång kring år 1000 till Europa via araberna och ändrade helt förutsättningarna då handskrifter kunde göras och spridas för betydligt mindre kostnader än tidigare. I mitten av 1400-talet var det dags för nästa tekniska landvinning då tysken Johann Gutenberg kom att introducera en av världshistoriens viktigaste uppfinningar i det som skulle bli kallat boktryckarkonsten. Det som tidigare varit papper med handskrifter blev nu tryckta böcker med den viktiga konsekvensen att böcker kunde tryckas i stora upplagor och nå långt fler läsare än någonsin tidigare.

Under 1300-talet spred sig Digerdöden över Europa – dess ohyggliga facit var att under ett par årtionden tog den död på var tredje person. Boccaccio är en av författarna som åskådliggör dess fasa och beskriver i Decamerone hur den förändrade människornas syn på livet och på mänskliga relationer i Florens vars invånare drabbades hårt av pesten.

Giovanni Boccaccio och den realistiska novellen

François Villon – brottsling och poet

Uppfattningen om hur länge medeltiden sträcker sig har skiftat i historieskrivningen. Beroende på synsätt räknar man med att den varar till omkring 1200-1300 eller 1300-1500 då den efterträds av renässansen.

Nästa del ur litteraturhistorien: Renässansen