Litterära citat

Här presenteras en citatsamling från författare uttalade om bokkonsten och läsandet.

 

Böcker är högre väsen och de enda som talar så högt att till och med framtiden kan höra dem. Elisabeth B Browning

 

Bokhyllan är den stege, med vars hjälp du blir din övermans like. Okänd

 

Ringa är makten hos det bly som blir till kulor jämfört med den som finns i det bly som blir till skrift. Georges Brandes

 

Medan en författare fortfarande är i livet, bedömer vi hans styrka efter hans sämsta verk, och när han är död, bedömer vi honom efter hans bästa. Samuel Johnson

 

Författaren i sitt verk måste vara som Gud i universum, allestädes närvarande och ingenstans synlig. Gustave Flaubert

 

Papperskorgen är författarens bästa vän. Isaac B Singer

 

Snillet vattnar sina verk med sina tårar. Honoré de Balzac

 

Av böckernas innehåll plockar vi bara utslagna blommor av de frön som redan gror inom oss. Maria Konopnicka

 

Många läsare bedömer styrkan i en bok efter hur den skakar om i deras känslor. Henry W Longfellow

 

Hans böcker flöt på framgångsvågen. De var tillräckligt lätta. Okänd

 

Jag har ingen aning om ifall någon femtio år härefter kommer att läsa någon av mina böcker, men jag har fullt klart för mig vad det är som eggar mig som författare. Det är önskan att kunna byta bort hundra samtida läsare mot tio läsare efter tio år och en läsare efter hundra år. Arthur Koestler

 

Ingen läsning är mödan värd om den inte är underhållande. W Somerset Maugham

 

Himlen allena vet vilka våndor författaren utstått, vilka bittra erfarenheter han gått igenom och vilken hjärtesorg han lidit för att ge någon tillfällig läsare ett par timmars förströelse. W Somerset Maugham

 

Om man vill att ett barn skall bli diktare skall man sätta det i en låda i ett par år. Barnet börjar då så att säga växa inåt. Lars Gustafsson

 

Det lönar sig inte att skriva böcker om vanliga människor. Vanliga människor läser inte den sortens böcker. Henrik Tikkanen

 

Det enda en författare behöver göra för att få en kvinna är att säga att han är en författare. Saul Bellow

 

Pennan är sinnets tunga. Miguel de Cervantes

 

Författaren är en man som genast krafsar sin ande med pennan så snart det kliar någonstans på honom. Samel Lover

 

En god berättares egenskaper: förakt för sanningen och en djup respekt för det sannolika. Friedrich Nietzsche

 

Om man kan säga vad man aldrig kommer få höra, om man skriva vad man aldrig kommer få läsa, har man åstadkommit något unikt. Henry D Thoreau

 

En dålig bok berättar ingenting om människor – bara om författaren. Doris Lessing

 

Våra dagars litteratur är recept skrivna av de sjuka. Karl Kraus

 

Diktaren är en varelse som är i stånd att dra ett bloss på sin pipa och blåsa ut ett ånglok. Jean Cocteau

 

Författare, det blir man när man misslyckats med allting annat. Frans Eemil Sillanpää

 

Samtiden ser lättast det nya i konsten, eftervärlden det eviga. Frithiof Brandt

 

Det finns inga pengar i poesi, men det finns ingen poesi i pengar heller. Robert Graves

 

Ingenting kraftigt, ingenting stort kan komma från en penna, som i första rummet frågar efter guld. Jean-Jacques Rousseau

 

En klassiker är någonting som alla har läst men ingen vill läsa. Mark Twain

 

Att publicera – är att sälja. Emily Dickinson

 

Av verklighetsstoff skapar vår fantasi sina sagor. H C Andersen

 

Jag skriver för den som när han faller ner i min bok skall falla som i ett hål och aldrig mer komma upp. Georges Bataille

 

Sinnesuttrycket är för författaren vad experimentet är för vetenskapsmannen, med den skillnaden att det intellektuella arbetet kommer först hos vetenskapsmannen och efteråt hos författaren. Marcel Proust

 

Lyriken är ej subjektiv, lika litet som någon annan konst. Lyriken stegrar det enda därhän, att den betraktar sig själv som objekt. Platon

 

Att författa tjocka böcker - att på femhundra sidor breda ut sig om en idé som muntligen kan läggas fram på ett par minuter - är ett ansträngande och ruinerande vanvett. Jorge Luis Borges

 

Det finns inget vanligt folk om man tittar så noga efter som en författare brukar och skall. Jonas Thente

 

Vi författare vill bli mindre ärade och flitigare lästa. Okänd

 

Nej, det enda råd en människa kan ge en annan när det gäller hennes lektyr, det är att hon inte ska lyda några råd. Virginia Woolf

 

Litteraturkritik är ... den instinktiva verksamheten hos ett kultiverat medvetande. T.S. Eliot

 

Poeten har sitt öga överallt,
Han låter blicken svepa jord och himmel William Shakespeare

 

Orden, detta dunkla folk, kommer och går inom oss;
orden är själens gåtfulla förbipasserande. Victor Hugo

 

En författares lycka är när tanken helt och hållet förmår bli känsla, känslan helt och hållet tanke. Thomas Mann

 

Jag avundas (ta det inte bokstavligt) varje människa som har tid att åstadkomma något sådant som en bok och som, efter att ha skrivit den färdig, lyckas intressera sig för dess öde eller det öde som den håller i beredskap åt henne. André Breton

 

Man blir kanske inte en bättre eller ens i längden en lyckligare människa av att läsa böcker, men man blir mera människa. Göran Hägg

 

Den som läser blir en mera utvecklad människa. Den får också förmågan att göra motstånd på allvar, där så krävs. Den kan ta ställning, den kan välja, den kan resonera och argumentera. Torbjörn Elensky

 

De människor vi möter i böcker liknar de levande. Det talar som vi, andas som vi, gråter och skrattar som vi. men sträcker vi ut armarna för att omfamna dem griper vi i tomma luften. Olof Lagercrantz

 

Såg man djupare så var det mesta i litteraturen, åtminstone det finaste, ett slags insändare, fria ord, öppna brev till mänskligheten. Eyvind Johnson

 

En dikt och du har nog för resten av dagen. Slå av radion, stäng av teven, lev i dig själv och den dikten! Olav H. Hauge