Romananalyser

Romaner kan läsas från flera perspektiv och olika läsare kan uppleva innehållet på olika sätt.

För att analysera och beskriva en roman kan bland annat dessa metoder användas:

För att visa på hur det kan gå till att analysera romaner följer exempel där kända romaner ges fördjupning genom att bland annat använda några av de i listan nämnda metoderna.

Selma Lagerlöf – Kejsarn av Portugallien

Jean-Paul Sartre – Äcklet

George Orwell – Djurfarmern (Djurens gård)

Ernest Hemingway – Den gamle och havet

Termer att käna till

Allegori – en berättelse där saker som framställs även betecknar något annat av abstrakt karaktär. Ett känt romanexempel är Djurfarmen av George Orwell.

Allvetande berättare – där berättandet sker från ett allvetande perspektiv.

Anakroni – förflyttning i tid i en berättelse, det vill säga att skedet i berättelsen flyttas bakåt (s.k. flashback) eller framåt i tid.

Autofiktion – en form av självbiografi som har drag av fiktion, från sammansättningen autobiografi (självbiografi) och skönlitteratur.

Deux ex machina – betecknar ett uppdykande element i en berättelse som oväntat dyker upp och ändrar historiens gång och utan att dessförinnan ha varit förankrad i berättelsen.

Episod – del av berättelse.

erlebte Rede – en form av inlevande framställning där direkt och indirekt anföring blandas.

In medias res – en berättarteknik där historien börjar mitt i ett skeende.

Jagroman – roman framställd i jag-form.

Karaktär – litterär gestalt.

Motiv – ett föremål, en situation eller företeelse som används för att åskådliggöra ett tema.

Nyckelroman – roman där verkliga personer förekommer under fingerade namn.

Point of view-teknik – berättarmetod där reducering av berättarens allvetande sker genom att historien i stället observeras/berättas av olika gestalter i romanen.

Satir – förlöjligande och kritiserande framställning. Inte sällan handlar det om satir med politisk udd. Ett känt exempel är Gullivers resor.

Sedeskildring – framställning där moral och brist på moral står i fokus. Till exempel om en viss tidsperiod eller samhällsklass.

 

Analys av dramatiska verk:

Samuel Beckett – I väntan på Godot

Se även Diktanalyser.