Antiken

Antiken är en historisk epok som varar ungefär 700 f.Kr. till 500 e.Kr. Fast även den Mesopotamiska kulturen kan räknas in då Gilgamesheposet som räknas som världens äldsta litterära verk tillkom. Se en mer detaljerad tidsindelning nedan.

Antikens Grekland

Antikens Grekland har av senare tider betraktats som grunden för den västerländska civilisationen. Det var här som demokratin föddes jämte många kulturella företeelser. En sådan var historieskrivningen där Herodotos skrift Historia namngav ämnesområdet. Det antika Grekland utgjordes av en formidabel konstnärlig blomstring i form av arkitektur, bildkonst och litteratur. De främsta diktarna fick uppleva stor berömmelse och inbjöds ofta till olika slags tillställningar av personer i de övre samhällsskikten.

Homeros och hjälteeposet

Dikten under den grekiska antiken

Det grekiska dramat

Den klassiska epoken varade till 338 f.Kr. då Aten besegrades av Makedonien. Därefter infann sig en period som har blivit kallad ”hellenismen” då det kulturella centret flyttades från Aten till Alexandria.

Även om de grekiska stadsstaterna besegrades av Makedonien och införlivades i detta rike skulle inte den grekiska kulturens rikedomar utraderas från historien. Och fastän Greklands politiska inflytande reducerades blev dess kultur ett ideal och skulle omfamnas mer än något annat i den växande stormakt som skulle bli Romarriket.

Romarriket och latinet som världsspråk

Romarriket skulle bli världshistoriens kanske mest framgångsrika imperium. Dess expansionslusta med yrkesarméer som medel gjorde att det kontrollerade land runt hela Medelhavet då det var som störst. Riket utgick från Rom och gick från att ha varit ett kungarike till att bli en republik och slutligen ett kejsardöme. En litterär guldålder infann sig under tiden då Augustus var kejsare, 70 f.Kr.-18 e.Kr. Till de främsta diktarna under denna period räknas Vergilius, Catullus, Horatius och Ovidius.

Vergilius

Romersk dikt och prosa

Romarna var upptagna av deras grannar i öst och under lång tid utgjorde Grekernas kultur ett viktigt ideal. Under antiken fanns andra ideal för konsten än i vår tid. Det originella var inte alltför eftersträvansvärt medan efterbildandet, imitatio, av de mest lyckade konstverken ofta var en grund i skapandet.

Periodisk översikt

Den antika tidsåldern kan delas in i epoker, vanligt är att bruka följande indelning:

Arkaisk tid (ca 700–500 f Kr.) – Grekland består av stadsstater.

Klassisk tid (ca 500–338 f.Kr.) – perioden då konsterna blomstrar som mest tills Grekland tvingas underordna sig Makedonien.

Hellenistisk tid (ca 323–31 f.Kr) – perioden kännetecknas av att Greklands kultur blandar sig med orientaliska, Alexandria blir nytt konstcentrum och avslutas då Romarriket behärskar hela Medelhavsområdet.

Romerska republiken (ca 500-talet-27 f.Kr.) – perioden då Rom är en republik, vilken föregår kejsartiden.

Romerska kejsartiden (27 f.Kr.–476 e.Kr.) – Rom styrs av en kejsare tills romarriket först delas i väst och öst innan Västrom faller och Konstantinopel blir ny huvudstad.

Senantiken (fram till ca 600) – brukar anges som en övergångsperiod till medeltiden.

Frågor

Frågor som testar dina kunskaper på denna tidsperiod:

Antikens litteraturhistoria - vem skrev verket?

Antikens litteraturhistoria - vad skrev författaren?

Nästa del ur Litteraturhistorien: Medeltiden