Antikens litteraturhistoria - vad skrev författaren?

Frågorna är baserade på kända litterära personligheter under antiken. Rätt svar är det litterära verk som hör ihop med namnet.

Välj ett alternativ på frågorna och klicka på "Klar" och se hur många rätt du fick.

AischylosAristofanesHoratiusVergiliusPetroniusAntal rätt: 0 av 5

Se även Antikens litteraturhistoria - vem skrev verket?