1600-tal

Under 1600-talet gäller framför allt barock och klassicism som begrepp för periodisering och stil inom litteratur och andra konstarter. Barock är främst en stilterm som har förbindelse med bildkonsten, men prov därpå kunde även skönjas i litteraturen och då exempelvis stilistiska effekter som hyperboler (se termer). Bland företrädare för denna stil var de så kallade metafysiska poeterna där bland annat John Donne ingick.

Någon gång i mitten av 1600-talet får Frankrike en ledande ställning kulturellt och i hög utsträckning även politiskt och ekonomiskt i Europa. Den franska litteraturen blomstrar och en central del är den strömning som går under namnet franskklassicism. Fastän franskklassicismen var ett franskt påfund fick den genomslag även i andra länder.

Franskklassicismen

Franskklassicismen gjorde sig framför allt gällande inom dramatiken och de två största pjäsförfattarna hette Molière och Jean Racine.

Molière

Racine

En annan gren av litteraturen som livnärdes i det blomstrande franska kulturlivet var aforismen. Som den store mästaren bland aforistiker räknas François de la Rochefoucauld.

François de la Rochefoucauld

Perioden från slutet av 1500-talet till mitten av 1800-talet har kallats Spaniens litterära guldålder. Den sammanföll delvis också med den spanska barocken under 1600-talet. Miguel Cervantes och hans roman om don Quijote är den största litterära händelsen, men många författare bidrog till den spanska litteraturens blomstring under denna tid. Poeten Luís de Góngora y Argote samt dramatikerna Lope de Vega och Pedro Calderón är tre av de stora namnen.

Cervantes och pikareskromanen

Frågor

Frågor som testar dina kunskaper på denna tidsperiod:

1600-talets litteraturhistoria - vem skrev verket?

1600-talets litteraturhistoria - vad skrev författaren?

Nästa del ur litteraturhistorien: 1700-tal