1600-talets litteraturhistoria - vem skrev verket?

Här prövas dina kunskaper på 1600-talets litteraturhistoria. Testet kan till exempel vara till hjälp i förberedelser av ett prov i ämnet. Frågorna är baserade på kända litteraturhistoriska verk.

Välj ett alternativ på frågorna och klicka på "Klar" och se hur många rätt du fick.

TartuffeFedraDon QuijoteAntal rätt: 0 av 3

Se även 1600-talets litteraturhistoria - vad skrev författaren?