1600-talets litteraturhistoria - vad skrev författaren?

Frågorna är baserade på kända författare under 1600-talet. Rätt svar är det litterära verk som hör ihop med namnet.

Välj ett alternativ på frågorna och klicka på "Klar" och se hur många rätt du fick.

MolièreJean RacineFrançois de la RochefoucauldAntal rätt: 0 av 3

Se även 1600-talets litteraturhistoria - vem skrev verket?