Kronologisk översikt

Detta är en översikt över alla författare medtagna på Litteraturhistorien.se och deras levnadstid. Som alltid då litteraturhistorien sammanfattas måste ett urval ske och därför gör denna lista inte anspråk på att innefatta samtliga betydande författare genom historien. Du kan läsa mer om respektive författare genom att klicka på länkarna - observera att vissa författare samlas i gemensamma artiklar och att det i vissa fall endast rör sig om kortare omnämnanden.
Se även litteraturens kanon.

Tidiga civilisationer

Sin-leqi-unninni (ca 1300–1000 f.Kr.)

Antiken

Homeros (ca 700 f.Kr.)
Sapfo (ca 600 f.Kr.)
Pindaros (518–438 f.Kr.)
Aischylos (525–456 f.Kr.)
Sofokles (497–406 f.Kr.)
Euripides (480–406 f.Kr.)
Aristofanes (445–385 f.Kr.)
Catullus (ca 84–54 f.Kr.)
Vergilius (70–19 f.Kr.)
Horatius (65–8 f.Kr.)
Ovidius (43 f.Kr.–17 e.Kr.)
Petronius (20–66 e.Kr.)

Medeltiden

Dante Alighieri (1265–1321)
Giovanni Boccaccio (1313–1375)
Geoffrey Chaucer (1343–1400)
François Villon (ca 1431-efter 1463)

Renässansen

Fransesco Petrarca (1304–1374)
François Rabelais (1494–1553)
William Shakespeare (1564–1616)
Miguel de Cervantes (1547–1616)

1600-tal (klassicism och barock)

Pierre Corneille (1606–1684)
Molière (1622–1673)
Jean Racine (1639–1699)
François de La Rochefoucauld (1613–1680)

1700-tal (upplysning och förromantik)

Daniel Defoe (ca 1660–1731)
Jonathan Swift (1667–1745)
Samuel Richardson (1689–1761)
Henry Fielding (1707–1754)
Voltaire (1694–1778)
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
Carl Michael Bellman (1740–1795)
William Blake (1757-1827)
Friedrich von Schiller (1759-1805)
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

1800-tal (romantik, realism, naturalism och symbolism)

Carl Jonas Love Almqvist (1793-1866)
Esaias Tegnér (1782–1846)
Erik Johan Stagnelius (1793–1823)
Walter Scott (1771-1832)
Samuel Taylor Coleridge (1772-1834)
William Wordsworth (1770-1850)
Percy Bysshe Shelley (1792-1822)
John Keats (1795-1821)
Lord Byron (1788-1824)
ETA Hoffmann (1776-1822)
Mary Shelley (1797-1851)
Alexsandr Pusjkin (1799-1837)
Nikolaj Gogol (1809-1852)
Ivan Turgenjev (1818-1883)
Edgar Allan Poe (1809-1849)
Jane Austen (1775-1817)
Charles Dickens (1812-1870)
Alexander Duman d.ä. (1802-1870)
Eugène Sue (1804-1857)
George Eliot (1819–1880)
Victor Hugo (1802-1885)
Charles Baudelaire (1821-1880)
Ivan Gontjarov (1812-1891)
Michail Lermontov (1814-1841)
Fjodor Dostojevskij (1821-1881)
Stendhal (1783-1842)
Honoré de Balzac (1799-1850)
Gustave Flaubert (1821-1880)
Guy de Maupassant (1850-1893)
Émile Zola (1840-1902)
Nathaniel Hawthorne (1804-1864)
Henry David Thoureau (1817-1862)
Herman Melville (1819-1891)
Mark Twain (1835-1910)
Walt Whitman (1819-1892)
Emily Dickinson (1830-1886)
Arthur Rimbaud (1854-1891)
Oscar Wilde (1854-1900)
Leo Tolstoj (1828-1910)
Henrik Ibsen (1828-1906)
Anton Tjechov (1860-1904)
Maksim Gorkij (1868-1936)
Viktor Rydberg (1828-1895)
August Strindberg (1849-1912)
Gustaf Fröding (1860–1911)
Victoria Benedictsson (1850-1888)
G Bernard Shaw (1856-1950)
Jerome K Jerome (1859-1927)
Jack London (1876-1916)

1900-tal (modernism och traditionella uttryck)

Selma Lagerlöf (1858–1940)
Hjalmar Söderberg (1869–1941)
Hjalmar Bergman (1883–1931)
Eyvind Johnson (1900–1976)
Vladimir Majakovskij (1893–1930)
Filippo Tommaso Marinetti (1876–1944)
André Breton (1898–1966)
Boris Vian (920–1959)
Alexander Solsjenitsyn (1918–2008)
Boris Pasternak (1890–1960)
Michail Bulgakov (1891–1940)
Marcel Proust (1871–1922)
Bertolt Brecht (1898–1956)
Louis-Ferdinand Céline (1894–1961)
Federico García Lorca (1898–1936)
Allen Ginsberg (1926–1997)
Lawrence Ferlinghetti (född 1919)
Jack Kerouac (1922–1969)
Charles Bukowski (1920–1994)
Agatha Christie (1890–1976)
Dashiell Hammett (1894–1961)
Raymond Chandler (1888–1959)
John le Carré (född 1931)
Graham Greene (1904–1991)

Denna lista utökas i takt med att nya artiklar med författare publiceras.

Svensk litteratur är i övrigt bara påbörjad på sidan, vilket kommer fortskrida framöver. Till dess ska här räknas upp några av de främsta ännu ej nämnda svenska litteratörerna:

Lars Andersson, Paul Andersson, Werner Aspenström, Sture Dahlström, Vilhelm Ekelund, Gunnar Ekelöf, Per Gunnar Evander, Emelie Flygare-Carlén, Olov Jonason, Pär Lagerkvist, Stig Larsson, Astrid Lindgren, Ulf Lundell, Lars Norén, Göran Palm, Edith Södergran, Tomas Tranströmer, Birgitta Trotzig, Göran Tunström, Klas Östergren.