Kronologisk översikt

Detta är en översikt över alla författare medtagna på Litteraturhistorien.se och deras levnadstid. Som alltid då litteraturhistorien sammanfattas måste ett urval ske och därför gör denna lista inte anspråk på att innefatta samtliga betydande författare genom historien. Du kan läsa mer om respektive författare genom att klicka på länkarna – observera att vissa författare samlas i gemensamma artiklar och att det i vissa fall endast rör sig om kortare omnämnanden.
Se även litteraturens kanon.

Tidiga civilisationer

Sin-leqi-unninni (ca 1300–1000 f.Kr.)

Antiken

Homeros (ca 700 f.Kr.)
Sapfo (ca 600 f.Kr.)
Pindaros (518–438 f.Kr.)
Aischylos (525–456 f.Kr.)
Sofokles (497–406 f.Kr.)
Euripides (480–406 f.Kr.)
Aristofanes (445–385 f.Kr.)
Catullus (ca 84–54 f.Kr.)
Vergilius (70–19 f.Kr.)
Horatius (65–8 f.Kr.)
Ovidius (43 f.Kr.–17 e.Kr.)
Petronius (20–66 e.Kr.)

Medeltiden

Dante Alighieri (1265–1321)
Giovanni Boccaccio (1313–1375)
Geoffrey Chaucer (1343–1400)
François Villon (ca 1431-efter 1463)

Renässansen

Fransesco Petrarca (1304–1374)
François Rabelais (1494–1553)
William Shakespeare (1564–1616)
Miguel de Cervantes (1547–1616)

1600-tal (klassicism och barock)

Pierre Corneille (1606–1684)
Molière (1622–1673)
Jean Racine (1639–1699)
François de La Rochefoucauld (1613–1680)

1700-tal (upplysning och förromantik)

Daniel Defoe (ca 1660–1731)
Jonathan Swift (1667–1745)
Samuel Richardson (1689–1761)
Henry Fielding (1707–1754)
Voltaire (1694–1778)
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
Carl Michael Bellman (1740–1795)
William Blake (1757-1827)
Friedrich von Schiller (1759-1805)
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Johan Henrik Kellgren (1751-1795)

1800-tal (romantik, realism, naturalism och symbolism)

Carl Jonas Love Almqvist (1793-1866)
Esaias Tegnér (1782–1846)
Erik Johan Stagnelius (1793–1823)
Walter Scott (1771-1832)
Samuel Taylor Coleridge (1772-1834)
William Wordsworth (1770-1850)
Percy Bysshe Shelley (1792-1822)
John Keats (1795-1821)
Lord Byron (1788-1824)
ETA Hoffmann (1776-1822)
Mary Shelley (1797-1851)
Alexsandr Pusjkin (1799-1837)
Nikolaj Gogol (1809-1852)
Ivan Turgenjev (1818-1883)
Edgar Allan Poe (1809-1849)
Jane Austen (1775-1817)
Charles Dickens (1812-1870)
Alexander Duman d.ä. (1802-1870)
Eugène Sue (1804-1857)
Emily Brontë (1818–1848)
George Eliot (1819–1880)
Victor Hugo (1802-1885)
Charles Baudelaire (1821-1880)
Ivan Gontjarov (1812-1891)
Michail Lermontov (1814-1841)
Fjodor Dostojevskij (1821-1881)
Stendhal (1783-1842)
Honoré de Balzac (1799-1850)
Gustave Flaubert (1821-1880)
Guy de Maupassant (1850-1893)
Émile Zola (1840-1902)
Nathaniel Hawthorne (1804-1864)
Henry David Thoureau (1817-1862)
Herman Melville (1819-1891)
Mark Twain (1835-1910)
Walt Whitman (1819-1892)
Emily Dickinson (1830-1886)
Arthur Rimbaud (1854-1891)
Oscar Wilde (1854-1900)
Leo Tolstoj (1828-1910)
Henrik Ibsen (1828-1906)
Anton Tjechov (1860-1904)
Viktor Rydberg (1828-1895)
August Strindberg (1849-1912)
Gustaf Fröding (1860–1911)
Victoria Benedictsson (1850-1888)
Henry James (1843–1916)
G Bernard Shaw (1856-1950)
Jerome K Jerome (1859-1927)
Jack London (1876-1916)
Alfred Jarry (1873-1907)

1900-tal (modernism och traditionella uttryck)

Maksim Gorkij (1868-1936)
Rainer Maria Rilke (1875–1926)
Selma Lagerlöf (1858–1940)
Hjalmar Söderberg (1869–1941)
Hjalmar Bergman (1883–1931)
Karen Blixen (1885–1962)
Eyvind Johnson (1900–1976)
Cora Sandel (1880–1974)
Aksel Sandemose (1899–1965)
Vladimir Majakovskij (1893–1930)
Filippo Tommaso Marinetti (1876–1944)
André Breton (1898–1966)
Boris Vian (1920–1959)
Franz Kafka (1883–1924)
T.S. Eliot (1888–1965)
Ezra Pound (1885–1972)
Else Lasker-Schüler (1869–1945)
Georg Trakl (1887–1914)
Alexander Solsjenitsyn (1918–2008)
Boris Pasternak (1890–1960)
Michail Bulgakov (1891–1940)
Marcel Proust (1871–1922)
Bertolt Brecht (1898–1956)
Louis-Ferdinand Céline (1894–1961)
Fernando Pessoa (1888-1935)
Federico García Lorca (1898–1936)
James Joyce (1882–1941)
William Faulkner (1897–1962)
Samuel Beckett (1906–1989)
Eugène Ionesco (1912–1994)
Allen Ginsberg (1926–1997)
Lawrence Ferlinghetti (1919–2021)
Jack Kerouac (1922–1969)
Charles Bukowski (1920–1994)
Agatha Christie (1890–1976)
Dashiell Hammett (1894–1961)
Raymond Chandler (1888–1959)
Graham Greene (1904–1991)
Milan Kundera (1929–2023)
John le Carré (1931–2020)
Raymond Carver (1938–1988)

Denna lista utökas i takt med att nya artiklar med författare publiceras.

Utöver nämnda i översikten finns författarnamn som inte medtagits i listan eftersom de bara omnämnts vid namn som kortats i någon artikel eller huvudsektions text.