Amerikansk undergroundlitteratur och "dirty realism"

Inspirerad av författare som Céline och John Fante har Charles Bukowski (1920–1994) blivit något av en kultförfattare. Bukowski debuterade sent efter att ha dragit sig fram som låglöneanställd under många år. Han skulle bland annat få kortberättelser publicerade i undergroundtidningen Open City i kolumnen ”Notes of a Dirty Old Man” (”En snuskgubbes anteckningar” som senare också skulle samlas i en bokutgivning).

Hos Bukowskis verk framträder en skoningslös attityd med inslag av antikapitalism från någon som går sin egen väg, en iakttagare från sidan som hyser betänklig ringaktning för det mänskliga släktet.

Miljöerna är ofta barer, galoppbanor och alter egots lya där alkohol, kvinnor och sex är återkommande stoff. Det självbiografiska är påtagligt och huvudpersonerna bär emellanåt författarens namn varvat med ”Henry Chinaski”.

Noveller, dikter och romaner ingår i produktionen. Bland romanerna märks den självbiografiska uppväxtskildringen Min oskuld och Pearl Harbour (Ham on Rye, 1982), med en fader som ger barnet minimal kärlek och rikligt med prygel och Postverket (Post Office, 1971) med Bukowski som den ofrivillige anställde som försöker uthärda genom att skriva, dricka och käfta emot cheferna. Dikterna i sin tur har karaktär av berättande med talspråk. Medan en del hemfaller åt det triviala, spirar inte sällan en vital originalitet.

Bukowski skriver enkelt och skenbart olitterärt. Likväl finns klarsyn och djupsinne. Detta är aspekter som karaktäriserar den litterära riktning som kallats "dirty realism" för vilken Charles Bukowski är en portalfigur och dit senare författare som Raymond Carver och Richard Ford ibland räknas.1

Raymond Carver (1938–1988) är en av de mest uppmärksammade novellisterna under 1900-talet och han utpekades som en källa till vad som ett par decennier senare i Sverige gav uppkomst till en novellboom.2 Carvers genombrott skedde med Vad vi pratar om när vi pratar om kärlek (What We Talk About When We Talk About Love) från 1981.

1986 utkom Richard Ford (f. 1944) med Sportjournalisten (The Sportswriter) som var första romanen av fyra med huvudkaraktären Frank Bascombe och där prosastilen överhuvud inte är alltför olik Bukoswskis.

Nästa avsnitt ur 1900-tal: Blixen – en främmande kontinent

Av Litteraturhistorien.se | Senast uppdaterad: 2023.08.10

Noter

1. Wikipedia.org, https://en.wikipedia.org/wiki/Dirty_realism
2. 00-tal nr 11, 2002