Lorca – surrealist och folkdiktare

Federico García Lorca (1898–1936) är en av de stora spanska diktarna under 1900-talet och har även rönt stor uppmärksamhet för sina dramer. Biografin förtäljer bland annat att han föddes i Fuente Vaqueros i spanska Granada och att han vid sju års ålder skrev sin första dikt efter att en infektion deformerat hans ansikte och gjort honom oförmögen att tala under en tid.1

Lorca kom att ingå i vad som kallades Generationen 27, samlingsbeteckningen på ett antal framstående poeter som debuterade under åren 1923–1927 (i själva verket utkom Lorcas första diktsamling redan 1921). Förutom Lorca fanns där poeter som Rafael Alberti och Vincente Aleixandre och gemensamt för dessa var en traditionell folkdiktning med modernistiska inslag. Lorca hade tillägnat sig intryck från surrealismen efter en vistelse i Paris och skulle låta drag av surrealism blandas med andalusisk folkdiktning.2 Som i ett av hans främsta diktverk, Zigenarballader, i vilken äldre balladtraditioner sammanförs med den moderna poesin.

Även Lorcas dramer skiftar mellan experimentell surrealism och det traditionellt folkliga. Två av de mest spelade, Blodsbröllop (1933) och Yerma (1935), bär på folkliga uttryck främst.

Lorcas dikter flödar av metaforiska bilder där ordleden förskönas av säregna kombinationer:

”Små persiska hästar sov / på din pannas månbelysta torg”.3

Det surrealistiska kan vidare märkas i bildrika sammanbildningar som ”grönt regn” eller ”svart kaktus”. Bortom det surrealistiska uppstår fördjupade insikter och stämningsprotokoll som i följande strof:

Många gånger har jag gått vilse
när jag sökt brännsåret som håller tingen vakna
och jag har bara funnit matroser slängda över bröstvärnen
och himlens små varelser begravda under snön.
Men den sanna smärtan fanns på andra ställen
där kristalliserade fiskar låg döende inuti trädstammar,
ställen med främmande himmel för de oskadade antika statyerna
och för vulkanernas ljumma förtrolighet. 4

García Lorca aktade sig heller inte för att blanda in politik i sina dikter och gjorde det i en orolig tid. I inledningsskedet av det spanska inbördeskriget skulle han mördas av nationalisterna som styrdes av Francisco Franco och hade den katolska kyrkan i ryggen.

Nästa avsnitt ur 1900-tal: James Joyce och prosans formexperiment

Noter

1. https://www.universolorca.com/en/biography-of-federico-garcia-lorca/the-phlegmon-and-the-poem-1907/
2. Tack, modernismen för den tid som varit (2007), Göran Palm, s. 74.
3. Tolkning av Artur Lundkvist.
4. Ibid.