Walter Scott och den historiska romanen

Den skotske författaren Walter Scott (1771–1832) skapade den historiska romanen i modern tappning och han var under sin livstid den allra mest lästa författaren av skönlitteratur.1

Hans historiska romaner har som ämne huvudsakligen nyare skotsk historia eller medeltida. I de förra utgör de jakobinska upproren en central tidsmarkör och temat är ofta gällande gamla skotska värderingar kontra en ny samhällsordning.

De senare är även mer äventyrsbetonade där riddare ofta har en framträdande roll. Det är emellertid långt från medeltidens höviska riddarromaner. Hos Scott handlar det om en historisk översyn i romanens utbredda form där gestalterna är betydligt mer formade av kött. Realismen kan ta sig uttryck i att en ny romanfigur presenteras över en hel boksida där föga utelämnas beträffande personlighetsdrag och utseende.

Berättartekniskt var Scott först med en rad nya grepp som senare blivit standard i romanberättelser. Han skapade vad som ibland refereras till "scottska", vilket var att införliva ett något ålderdomligt språk som gjorde intryck att höra det förgångna till. Det var dock inget autentiskt forntida språk – då hade inte läsarna förstått alls – utan var huvudsakligen ett modernt språk, men med äldre ord och uttryck vilka markerade en äldre tid. Med detta grepp (som använts av många senare författare), lyckades Scott "lura" läsaren att denna befann sig i en annan tid.2

I form av historiska romaner är det också historiska personer som antar rollerna, fast huvudrollerna brukade Scott ge en fiktivt påhittad karaktär. En sådan karaktär är Ivanhoe …

Handlingen i Ivanhoe (1820) är välkänd: Rikard Lejonhjärta, kung av England, har fängslats i Österrike och hans bror, prins Johan, har tagit över tronen utan samvetsbetänkligheter och i förhoppningen att Rikard inte ska återses. England är vid denna tid indelat i normandiska och anglosaxiska folkslag där de förra har skaffat sig en dominerande ställning och framställs som något av tyranner. Handlingen understöds av inslag som tornerspel med Ivanhoe som maskerad riddare och Robin Hood uppträdande under falskt namn samt en mystisk riddare klädd i svart mundering. Ingredienser som för delar av dagens publik är mer kända från filmer och annan populärkultur.

Walter Scotts rykte skulle efter hans död dala och han är idag inte på långa vägar läst i samma utsträckning som sin samtida Jane Austen. Även om hans mest berömda roman Ivanhoe filmatiserats flitigt tycks inte dagens vuxna läsekretsar intressera sig för äventyrsromaner. Genren har blivit förknippad med barn- eller ungdomslitteratur och för dem som söker spänning parat med underhållning brukar valet falla på deckarromanen.

Nästa avsnitt ur 1800-tal: Följetongsromanen

Av Litteraturhistorien.se | Senast uppdaterad: 2023.08.10

Noter

1. Maria Edgeworth (1768–1849) och Jane Porter (1776–1850) brukar ibland också nämnas i sammanhanget.
2. Göran Hägg, Världens litteraturhistoria (2000), s 447.