Litteraturens kanon

Begreppet kanon kommer från ett grekiskt ord som betyder måttstock eller standard och har i modern tid används för att skapa sammanställningar av böcker som anses utgöra särskilt betydelsefulla böcker. Dessa har ofta bildad en katalog av ”klassiker”, vilka bland annat studeras i skolor och ägnas stor uppmärksamhet inom forskningen.

Litterär kvalitet är en av flera måttstockar, betydelse och inflytande är ett annat. Ett verk uppbär ytterligare status genom att vara innovativt, till exempel genom att utgöra startpunkten för en ny genre eller litterär riktning. Sådana exempel är Decamerone av Boccaccio och Don Quixote av Cervantes vilka anses vara den första novellsamlingen respektive den första romanen av modernt snitt.
 
Kulturkanon finns inom flera områden såsom film, konst och litteratur. Här ges exempel på författare och böcker som brukar inräknas i en litteraturkanon. Notera att fastän det föreligger stor konsensus kring flera litterära verk och deras hemmahörande i en kanon existerar det ingen officiell kanon. Vad som anses ingå eller inte ingå i en kanon kan vara kontroversiellt inte minst gällande verk med politiskt innehåll. Det kan även vara kontroversiellt i avseende att sammanställningen anses snedvriden gällande etnicitet och kön hos författare till verken.

Internationell litteratur – författare och verk

Ibland nämns ett, ibland flera verk av en författare. När inget nämns är det författarens litterära gärning baserad på flertalet verk som motiverar en plats i kanon.

Homeros (ca 700 f.Kr.) - Illiaden och Odysséen
Sapfo (ca 600 f.Kr.)
Aischylos (525–456 f.Kr.)
Sofokles (497–406 f.Kr.)
Euripides (480–406 f.Kr.)
Vergilius (70–19 f.Kr.) - Aeneiden
Horatius (65–8 f.Kr.)
Ovidius (43 f.Kr.–17 e.Kr.)
Dante Alighieri (1265–1321) - Den gudomliga komedin
Giovanni Boccaccio (1313–1375) - Decamerone
Fransesco Petrarca (1304–1374) - Canzoniere
Geoffrey Chaucer (1343-1400) - The Canterbury Tales
François Rabelais (1494–1553)
William Shakespeare (1564–1616)
Miguel de Cervantes (1547–1616) - Don Quixote
Molière (1622–1673)
Daniel Defoe (ca 1660–1731) - Robinson Crusoe
Jonathan Swift (1667–1745) - Gullivers resor
Henry Fielding (1707–1754)
William Blake (1757-1827)
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Walter Scott (1771-1832)
William Wordsworth (1770-1850)
Percy Bysshe Shelley (1792-1822)
John Keats (1795-1821)
Alexsandr Pusjkin (1799-1837)
Nikolaj Gogol (1809–1852)
Ivan Turgenjev (1818–1883)
Edgar Allan Poe (1809–1849)
Charles Dickens (1812-1870)
Stendhal (1783–1842) - Rött och svart
Honoré de Balzac (1799–1850)
Gustave Flaubert (1821–1880) - Madame Bovary
Charles Baudelaire (1821–1880) - Ondskans blommor
Fjodor Dostojevskij (1821–1881)
Guy de Maupassant (1850-1893)
Émile Zola (1840-1902)
Mark Twain (1835-1910)
Walt Whitman (1819-1892)
Emily Dickinson (1830-1886) - Strån av Gräs
Arthur Rimbaud (1854-1891)
Oscar Wilde (1854-1900)
Leo Tolstoj (1828-1910)
Henrik Ibsen (1828–1906)
August Strindberg (1849–1912)
Anton Tjechov (1860–1904)
Vladimir Majakovskij (1893–1930)
Marcel Proust (1871–1922) – På spaning efter den tid som flytt
Bertolt Brecht (1898–1956)
Franz Kafka (1883-1924)
Federico García Lorca (1898–1936)
Virginia Woolf (1882-1941)
James Joyce (1882-1941)
T.S. Eliot (1888-1965)
Knut Hamsun (1859-1952)
W. Somerset Maugham (1874-1965)
Ernest Hemingway (1899–1961)
Marguerite Yourcenar (1903–1987)
J.D. Salinger (1919–2010) – Räddaren i nöden

Svensk litterär kanon

En utökad lista med svenska författare och verk.

Carl Michael Bellman (1740–1795)
Erik Johan Stagnelius (1793–1823)
Carl Jonas Love Almqvist (1793–1866)
Selma Lagerlöf (1858–1940)
August Strindberg (1849–1912)
Gustaf Fröding (1860–1911)
Hjalmar Söderberg (1869–1941)
Edith Södergran (1892–1923)
Eyvind Johnson (1900–1976)
Karin Boye (1900–1941)
Pär Lagerkvist (1891–1974)
Stig Dagerman (1923–1954)
Werner Aspenström (1918–1997)
Astrid Lindgren (1907–2002)

Inga särskilda verk är nämnda för de svenska namnen. Ett urval av svenska literära verk med hög klassikerstatus följer här:

När det gäller författare verksamma under slutet av 1900-talet och 2000-talet är det delvis en fråga om spekulation, dels eftersom författarskapen oftast är pågående, dels för att ett omdöme är enklare att göra med distans i tid då dess inflytande blivit mer märkbara. Några kandidater på författare under 2000-talet att ingå i en kanon är Cormac McCarthy (f. 1933) – Vägen, David Foster Wallace (1962–2008) – Infinite Jest, Karl Ove Knausgård (f. 1968) – Min kamp och Kazuo Ishiguro (f. 1954).

Den kanon över internationell och svensk litteratur som presenteras här gör inte anspråk på att vara korrekt eller allomfattande utan är främst tänkt att visa hur en kanon kan se ut.

Källor

ClassicNovels.org, http://www.classicnovels.org
Vulture.com, https://www.vulture.com/article/best-books-21st-century-so-far.html "A Premature Attempt at the 21st Century Canon"