Filosofi, sex och politik

Varats olidliga lätthet av Milan Kundera

Varats olidliga lätthet bokomslag framsidaVarats olidliga lätthet1 som skrivits 1982 skulle två år senare utkomma på franska – stoffet var för politiskt starkt pepprat för att den skulle ges ut i hemlandet2 – och senare samma år i Sverige. Romanen skulle översättas till ett flertal ytterligare språk och göra författaren internationellt känd.

Det är alltjämt med detta verk som Milan Kundera (1929–2023) främst förknippas. Tillsammans med Jaroslav Hašek och Karel Čapek tillhör han det dåvarande Tjeckoslovakiens mest prominenta författare – den Pragfödde Franz Kafka hör förstås hit, men denne var tyskspråkig och levde i vad som då var Österrike-Ungern.

Varats olidliga lätthet har ett filosofiskt ramverk och tillvarons pendlingar indelas mellan tyngd och lätthet. I denna metafor kan tyngd överföras på sådant som ansvar, men också relationens närhet, medan lätthet kan överföras på frihet från bindande relationsband.

Denna ambivalenta friktion som gestaltas främst genom ett par kärleksförhållanden är så klart inte av ett nytt slag. Men det inte frågan om blott en elegant variation av ett nött tema då det finns ett egenvärde hos berättelsen. Den äger allmängiltighet i personernas tankeliv där perspektiven hos de manliga och kvinnliga framträder lika klart. Sedan bidrar Kunderas välfyllda språkliga verktygslåda till läsfröjden. Det fattas inte heller handlingen några välbehövliga överraskningar.

Vad som vid tiden för romanens utgivning därtill avvek från andra skildringar av samma art var de ideliga inslagen av sex och dessutom vågade sådana. Om romanen inte fastnat i den politiska censuren hade den ett antal år tidigare knappast kunnat publiceras alls på grund av det myckna sexet. Därtill är den profan – religionen blir hårt åtgången och i dessa passager är Kundera lika originell som hädisk.

Dubbelheten som romanens titel anspelar på (vilken kan ses som delvis ett lån från Jean-Paul Sartre och den existentiella filosofin) är förslagsvis att utläsa som att lättheten i varat kräver tomrum och att tomrum måste vara förenat med brist. Häri ligger frihetens tribut, friheten upplöser bördor, men också tryggande band. De personer som förälskar sig i romanen kan inte undgå att drivas med i ambivalensens vågor och det är ambivalensens ständiga påminnelse som bildar en del av intrigens mönster. Det sexuella och kärleken är hos författaren snarast två oförenliga krafter. De erotiska mötena är således lätta medan kärleken äger tyngd, enligt Kunderas dikotomi.

Tidsdräkten i boken är färgad av det politiska läget: Sovjetunionen har invaderat huvudpersonernas hemland Tjeckoslovakien efter ”Pragvåren”. Upproret mot ockupationsmakten har fallerat och Dubček, den ledande politikern, har inför folket i radion skärrat tillkännagivit den kompromiss han ingått med Brezjnev. Bokens två manliga huvudpersoner tvekar mellan vilka förhållningssätt de som del av intelligentsian ska inta – ett tema som hade berörts tidigare i Kunderas författarskap.

Både vad gäller de politiska händelserna och de många amorösa begivenheterna synas dessa med filosofisk skärpa som ibland resulterar i mindre essäistiska utvecklingar. Det visar sig sällan finnas mindre än två sidor av saken; detta upphävandets svall är på sitt sätt en del av romanens klarsyn och som sig bör framtvingar klarsynen en tvehågsenhet.

Nästa bok i sammanställningen De bästa romanerna: Nummer 53

50 klassiska romaner i världslitteraturen

Romanklassiker från dåtid till nutid. Lästips och litteraturhistorisk bildning i en bok.

Finns som ebok och ljudbok

Av Litteraturhistorien.se | Senast uppdaterad: 2024.01.18

Noter

1. Den tjeckiska originaltiteln är Nesnesitelná lehkost bytí.
2. Kundera var dessutom vid det här laget bosatt i Paris efter fråntagits sitt medborgaskap i efterdyningarna av den roman som utkommit 1979 och i översättningen fått den svenska titeln Skrattets och glömskans bok.