Livsbejakelsens sötma och pina

Spela för mig, Zorba av Niko Kazantzakis

Zorba Grecul bokomslag framsidaBland sina insatser som författare är Niko Kazantzakis (1883–1957) mest känd för sin roman Spela för mig, Zorba (ZorbasVíos kai politeia tou Aléxi Zorbá, 1949; på svenska samma år). I den skildras mötet och den fruktbara vänskapen mellan författarens alter ego och Zorba.

Medan den ena alltid har Dante i fickan äger den andra naturmänniskans primitivism. Det är kontrasten mellan den boklärdes sfär och den egenuppfunna världsbilden som bildar ett av bokens huvudteman. Den ena skriver för att uttrycka sig medan den andre hellre dansar.

Bägge vill dem på sitt sätt lista ut livets, inklusive människornas, mysterium. För båda är det mycket som är mysterium – de försöker ställa frågorna som öppnar dörrarna eller åtminstone släpper in en springa av ljus.

Att vara nära livet kan liknas vid ormen, sägs det, som med hela sin kropp är i beröring med jorden medan ”vi som studerat, vi är de enfaldiga och dumma fåglarna i luften”. Berättaren är ambivalent inför sitt modus operandi, men han upphör inte tillägna sig kunskap genom böcker då det trots allt kan vara ett sätt mot att närma sig frågorna, som tycks ger mer klarhet än för den som vänder sig direkt till sina erfarenheter.

Zorba som är full av det ”oblandade livet” och harmonierar med det försöker förmå sin vän att ”slå sönder förstoringsglaset” – ännu en metafor för att betrakta livet genom en lins, i form av böcker i detta fall.

Romanen vars primära skådeplats är en barack på en strand på Kreta (författaren var själv född på ön) går i stämningar som pendlar mellan det livsomfamnade och det sorgesamma. Med återspeglingar till de grekiska myterna och byfolkets gamla och ibland brutala sedvänjor samt korta inblickar i öns klosterliv skapade Kazantzakis en historia som med sitt spann från intellektuella idéställningar till exotiskt kryddad skröna lyckats tilltala större läsekretsar.

50 klassiska romaner i världslitteraturen

Romanklassiker från dåtid till nutid. Lästips och litteraturhistorisk bildning i en bok.

Finns som ebok och ljudbok