August Strindberg – ”Solnedgång på havet”

"Solnedgång på havet" av August Strindberg från diktsamlingen Dikter på vers och prosa (1883).

Solnedgång på havet

Jag ligger på kabelgattet
rökande "Fem blå bröder"
och tänker på intet.

Havet är grönt,
så dunkelt absintgrönt;
det är bittert som chlormagnesium
och saltare än chlornatrium;
det är kyskt som jodkalium;
och glömska, glömska
av stora synder och stora sorger
det ger endast havet,
och absint!

O du gröna absinthav,
o du stilla absintglömska,
döva mina sinnen
och låt mig somna i ro
som förr jag somnade
över en artikel i
Revue des deux Mondes!

Sverige ligger som en rök,
som röken av en maduro-havanna,
och solen sitter däröver
som en halvsläckt cigarr,
men runt kring horisonten
stå brotten så röda
som bengaliska eldar
och lysa på eländet.

(Dikten kan se något olika ut beroende på den språkliga moderniseringen, ovan version är hämtad ur antologin Svensk Dikt från 1985 med en smärre modifiering gällande interpunktionen som överensstämmer med originalskicket.)

Analys och biografisk tolkning

Första strofen etablerar situationen: diktens jag ”ligger på kabelgattet” (kabelgattet är ett utrymme på en båt), röker och ”tänker på intet”.

Sedan beskrivs det omkringliggande havet – ”dunkelt absintgrönt” – som utgör den yttre källan för diktjagets intryck och sinnesstämning. Havet tycks ha en lugnande effekt, det beslår jaget med ”glömska, glömska”. 

Omnämnandet och liknelsen med havet med den gröna absintdrycken framkallar en överexponering. I tredje strofen sammanfogas delarna till ”O du gröna absinthav”, vilket hos diktjaget dövar sinnet och väcker minnen från mer harmoniska stunder. De sista raderna i tredje strofen ger antydan om sinnesfrid som gått förlorad.  

Liksom i första strofen (där ”Fem blå bröder” tillkännager ett röktobaksmärke) specificeras namnet på en tidskrift (Revue des deux Mondes var en fransk litterär tidskrift som Strindberg troligen var närmare bekant med), vilket inför åskådlighet som utövar en motvikt till det abstrakta och därmed mer av berättande element. Konkreta uppgifter finns även i form av chlormagnesium (klormagnesium), chlornatrium (klornatrium) och jodkalium. Strindbergs kännedom om kemiska ämnen härrör från en period där han ägnade stort intresse åt alkemi (han hade även studerat kemi tidigare i samband med en läkarutbildning, vilken dock inte fullbordades).

Den fjärde strofen uppvisar en originell metafor ”och solen sitter däröver / som en halvsläckt cigarr”, vilken för övrigt äger den grad av konkretisering som Ezra Pound som företrädare för imagismen begärde i sitt estetiska program några decennier senare.

Källan till de kval som antyds hos diktjagets sinnelag får inte någon förklaring i dikten. För att närma sig en sådan kan man vända sig till det biografiska. Strindberg hade valt att lämna Sverige i början av 1880-talet i vad som delvis kan betraktas som en exil. Det finns en annan dikt i samma diktsamling med titeln ”Landsflykt” daterad till 1876. Den som bekantar sig med Strindbergs biografi mer allmänt kommer också få insikt i flertalet episoder som gav alstring åt disharmoni och nervanspänning. Sådana omständigheter utanför kan användas för att ge bakgrund åt jagets stämningsuttryck i dikten, även om en dikttolkning kan göras i frånvaron av det biografiska.

I övrigt äger ”Solnedgång på havet” egenskaper som gör att den kan kallas modern med tanke på tillkomsttiden, bland annat i sin form med oregelbundna strofer och dragen av expressionism.