Renässansens litteraturhistoria - vem skrev verket?

Här prövas dina kunskaper på renässansens litteraturhistoria. Testet kan till exempel vara till hjälp i förberedelser av ett prov i ämnet. Frågorna är baserade på kända litteraturhistoriska verk och sådana som kan vara relevanta för prov i ämnet.

Välj ett alternativ på frågorna och klicka på "Klar" och se hur många rätt du fick.

CanzoniereGargantuaKung LearAntal rätt: 0 av 3

Se även renässansens litteraturhistoria - vad skrev författaren?