1800-talets litteraturhistoria - vad skrev författaren?

Frågorna är baserade på kända författare under 1800-talet. Rätt svar är det litterära verk som hör ihop med namnet.

Välj ett alternativ på frågorna och klicka på "Klar" och se hur många rätt du fick.

Charles DickensHonoré de BalzacÉmile ZolaNikolaj GogolWalt WhitmanJohan Ludvig RunebergAntal rätt: 0 av 6

Se även 1800-talets litteraturhistoria – vem skrev verket?