1900-talets litteraturhistoria - vem skrev verket?

Här prövas dina kunskaper på 1900-talets litteraturhistoria. Testet kan till exempel vara till hjälp i förberedelser av ett prov i ämnet.

Välj ett alternativ på frågorna och klicka på "Klar" och se hur många rätt du fick.

Ett moln i byxorEn dag i Ivan Denisovitjs livPå spaning efter den tid som flyttProcessenVredens druvorPå driftAntal rätt: 0 av 6

Se även 1900-talets litteraturhistoria - vad skrev författaren?