1900-talets litteraturhistoria - vad skrev författaren?

Frågorna är baserade på kända författare under 1900-talet. Rätt svar är det litterära verk som hör ihop med namnet.

Välj ett alternativ på frågorna och klicka på "Klar" och se hur många rätt du fick.

T.S. Eliot



Bertolt Brecht



James Joyce



Federico García Lorca



Ernest Hemingway



Gabriel García Marquez



Antal rätt: 0 av 6

Se även 1900-talets litteraturhistoria - vem skrev verket?